I. semestar

 

 Anatomija  prof.dr.sc. Ljerka Ostojić
 Biologija stanice i genetika  doc.dr.sc. Jurica Arapović
 Opća kemija sa stehiometrijom I.   prof.dr.sc. Mladen Biruš
 Matematika  prof.dr.sc. Slavko Šarić
 Tjelesna i zdravstvena kultura   doc.dr.sc. Mladen Kvesić
 Uvod u studij  prof.dr.sc. Juraj Geber
 Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju  doc.dr.sc. Dubravka Šimić
 Fizika                                                        prof.dr.se. Mile Dželalija    

II. semestar

 

 Fiziologija   doc.dr.sc. Danijel Pravdić
 Organska kemija I.  prof.dr.sc. Željko Romić
 Opća kemija sa stehiometrijom II.   prof.dr.sc. Mladen Biruš
 Analitička kemija I.  doc.dr.sc. Anita Martinović Bevanda
 Tjelesna i zdravstvena kultura   doc.dr.sc. Mladen Kvesić
 Farmaceutska botanika  doc.dr.sc. Danijela Petrović
 Povijest farmacije  prof.dr.sc. Monika Tomić
Stručna praksa I.  

 

III. semestar

 

 Analitička kemija II  doc.dr.sc. Anita Martinović Bevanda
 Organska kemija II.  prof.dr.sc. Željko Romić
 Fizikalna kemija I.   prof.dr.sc. Mladen Biruš
 Biokemija I.  doc.dr.sc. Ivanka Mikulić
 Tjelesna i zdravstvena kultura   doc.dr.sc. Mladen Kvesić
 Mikrobiologija s parazitologijom I.  prof.dr.sc. Željko Cvetnić
 Bioetika  prof.dr.sc. Ante Kvesić
 Zdravstvena ekologija  prof.dr.sc. Milenko Bevanda

 

IV. semestar

 

 Patofiziologija s osnovama patologije  prof.dr.sc. Monika Tomić
 Farmakologija I.  prof.dr.sc. Juraj Geber
 Fizikalna kemija II.   prof.dr.sc. Mladen Biruš
 Biokemija II.  doc.dr.sc. Stanislava Talić
 Tjelesna i zdravstvena kultura   doc.dr.sc. Mladen Kvesić
 Mikrobiologija s parazitologijom II.  prof.dr.sc. Željko Cvetnić
 Komunikacijske vještine  prof.dr.sc. Zoran Tomić
 Stručna praksa II.  

 

V. semestar

 

 Farmakognozija I.  prof.dr.sc.Sanda Vladimir Knežević
 Farmakologija II.  doc.dr.sc. Ivica Brizić
 Farmaceutska kemija I.  prof.dr.sc. Marica Medić Šarić 
 Kozmetologija  prof.dr.sc. Dubravka Šimić  
 Farmaceutika I.    prof.dr.sc. Jelena Filipović Grčić
 Imunokemija s osnovama imunologije  doc.dr.sc. Jurica Arapović
 Slobodni radikali i antioksidansi   prof.dr.sc. Ivana Čepelak 

 

VI. semestar

 Farmakognozija II.  prof.dr.sc.Sanda Vladimir Knežević
 Instrumentalne metode analize u farmaciji doc.dr.sc. Anita Martinović Bevanda
 Farmaceutska kemija II.  prof.dr.sc. Davorka Završnik 
 Biokemija prehrane  prof.dr.sc. Irena Vedrina Dragojević 
 Farmaceutika II.    prof.dr.sc. Jelena Filipović Grčić
 Molekularne metode u farmaciji i biokemiji  prof.dr.sc. Jadranka Sertić
Primjena lijekova u gerijatriji i u osoba s glaukomom doc.dr.sc. Mia Geber
 Stručna praksa III.  

VII. semestar

 

 Oblikovanje lijekova I.  prof.dr.sc. Mira Bećirević
 Klinička biokemija  prof.dr.sc. Ivana Čepelak
 Osnove hematologije s koagulacijom   prof.dr.sc. Vlatko Pejša
 Analitika lijekova I.  prof.dr.sc. Miroslav Šober
 Biokemija lijekova  prof.dr.sc. Marica Medić Šarić
 Ekonomika u farmaciji  prof.dr.sc. Marko Ivanković

VIII. semestar

 Oblikovanje lijekova II.  prof.dr.sc. Mira Bećirević
 Terapijski sustavi  doc.dr.sc. Jasmina Lovrić
 Farmaceutska skrb   doc.dr.sc. Ivan Pepić
 Analitika lijekova II.  prof.dr.sc. Miroslav Šober
 Magistralna receptura  prof.dr.sc. Mira Bećirević
 Organizacija i upravljanje med-biokemijskim laboratorijem  prof.dr.sc. Jerko Pavličević
Hitna laboratorijska dijagnostika  prof.dr.sc. Monika Tomić
Stručna praksa IV.  

IX. semestar

X. semestar