Upisi u višu godinu studija akademske 2016./2017. godine održati će se od 26. do 29. 09. 2016. godine od 09.00 do 11.00 sati.

Studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati za zimski semestar 200,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Studenti koji studiraju uz plaćanje studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za zimski semestar 1500,00 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta.

Žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank 3381302231909479

Studenti koji prenose ECTS bodove trebaju uplatiti iste po Odluci ur. br. 09-01-2012/150 od 22. lipnja 2012. godine. na račun Farmaceutskog fakulteta sa naznakom za "prijenos ECTS bodova" i broj bodova.

Formulare za upis studenti će kupit u kopirnici u zgradi FPMOZ-a.

Svi studenti koji se upisuju u višu godinu studija, trebaju donijeti dokaz o uplati za Studentski zbor 10,00 KM na žiro-račun Sveučilišta u Mostaru UniCredit bank 3381302231566875

Studenti moraju donijeti potvrde o obavljenoj stručnoj praksi iz prethodne godine.