U 2011./2012. godini na Farmaceutski fakultet upisano je 20 studenata. Diplomski studij farmacije provodi se kao jedinstveni studij i traje 5 godina, odnosno 10 semestara, a pohađa se kao redoviti studij. Ukupan broj bodova koji se stječu na diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom navedenog studija studenti stječu naziv magistra farmacije.

Uvjeti za upis:

-      Završena četverogodišnja škola

-      Vrednovanje završnih ocjena iz četiri razreda iz biologije kemije i matematike i općeg uspjeha

-      Provjera znanja testom iz biologije, kemije i matematike

Farmaceutski fakultet počeo je sa radom 2011