_______________________________________________________________________________

Obavijest o postupku javne nabave „Nabava laboratorijske opreme“ za potrebe Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o pokrenutom postupku javna nabave „Nabava laboratorijske opreme“ za potrebe Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tekst obavijesti može se preuzeti ovdje.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.